Εξαιρετικές Ιδιότητες Ελληνικού Μελιού

~~~~

Exceptional Properties of Greek Honey

Το μέλι Κουμαριάς από τις νεκταροεκρίσεις του θάμνου της Κουμαριάς (Arbutus Unedo & Arbutus andrachne). Προϊόν  ιδιαίτερο και μοναδικό για την υψηλή θρεπτική και θεραπευτική του αξία με χαρακτηριστική υπόπικρη γεύση και αίσθηση ψημένης καραμέλας.

Strawberry-tree honey (Arbutus Unedo & Arbutus andrachne) is a unique & exceptional product known for its high nutrient & therapeutic values with a distinct slightly-bitter taste and a notion of baked caramel.