Εξαιρετικές Ιδιότητες Ελληνικού Μελιού

Exceptional Properties of Greek Honey

Το μέλι από άνθη βαμβακιού λόγω της μεγάλης 

περιεκτικότητας σε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου έχει την υψηλότερη 

αντιβακτηριακη δράση από όλα τα 

υπόλοιπα ελληνικά μέλια

By nature, the cotton honey has the highest concentration of hydrogen peroxide than any other Greek honey variety providing exceptionally high antibacterial activities.